การติดต่อ


  •   2021-03-10 15:38:41    1031  

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

025612533

แฟกซ์

025612533

อีเมล์

brpe_rd@rice.mail.go.th