ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอานนท์ นนทรีย์

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-09 11:49:00

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทอล์กโชว์

ร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทอล์กโชว์ ในหัวข้อ ชาวนาไทยอยู่อย่างไรให้ยั่งยืน

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-09 11:16:06

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านชิษณุชา บุดดาบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าว

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านชิษณุชา บุดดาบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าว

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-02 11:33:27

อ่านต่อ...

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-05-22 15:20:01

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-05-08 16:15:59

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-04-19 16:00:33

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-04-19 15:38:25

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-03-24 10:30:22

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการสัมมนาสรุปการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) ประจำปี 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-03-10 16:14:26

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ JAEC กับอีกก้าวความสำเร็จของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) จำนวน 19 คน ที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ JAEC กับอีกก้าวความสำเร็จของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 40) จำนวน 19 คน ที่สำเร็จการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-03-10 14:52:36

อ่านต่อ...

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-03-08 14:16:47

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา

นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา เป็นผู้แทนกรมการข้าว ของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-02-21 16:16:08

อ่านต่อ...