ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 ภายในพระราชอุทยาน พระที่นั่งอัมพรสถาน พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง รองราชเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904

Read more

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562

Read more

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวร่วมลงพื้นที่กับอธิบดีกรมการข้าว (นายประสงค์ ประไพตระกูล) ในการตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise)

Read more

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวลงพื้นที่ตรวจติตตามกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

Read more

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นำผู้นำชาวนาองค์กรชาวนาทั่วประเทศ จำนวน 250 คน เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2562  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2562

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท วันที่ 16 มกราคม 2562

Read more

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน  The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท วันที่ 16 มกราคม 2562

Read more

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ได้เข้าร่วมงานพิธีสืบสานประเพณีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าวชาวเชียรใหญ่ ปี 2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และคณะ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการนำนักเรียนศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2561วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้ จัดโครงการนำนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมมิการาม จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ร่วมกิจกรรมสำรวจแมลงในแปลงนา วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรมนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

Read more

ชาวนาปลื้มแผนตลาดนำผลิตดันราคาข้าวเปลือกพุ่ง-ต้นทุนลด 15% กรมข้าวลุยส่งเสริมข้าวนุ่มหลังผู้ส่งออกเตรียมเปิดตลาดจีนหวังแชร์ส่วนแบ่งจากเวียดนาม

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะ ผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังนโยบายด้านข้าวจากนายกรัฐมนตรีวันที่8 มิถุนายน 2561

Read more

วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ตัวแทนชาวนา 300 คน จากทั่วประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี

Read more

นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ให้การต้อนรับเจ้าหน้าทีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศวันที่ 12 มิถุนายน 2561

Read more

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ จัดกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2561

Read more

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดงานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561

Read more

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ต้นฤดูการผลิตปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Read more

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ประชุมกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลิต ครั้งที่ 2/2561 และประชุมการเตรียมการจัดอบรมเมื่อวันอังคารที่22 พฤษภาคม 2561

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายโครงการของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณแปลงนาทดลองเกษตรกลางบางเขน. กรุงเทพฯ

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้มอบให้นายอดิศร คูณสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี61 วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561

Read more

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAPของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่1-2 พฤษภาคม 2561

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ5 ด้าน หลักสูตรการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว วันที่2-3 พฤษภาคม 2561

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดประชุมองค์กรชาวนาและสถาบันชาวนา โดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายทรรศนะ ลาภรวยเป็นประธานการประชุม วันที่2 พฤษภาคม2561 ณ ห้องสังข์หยด กรมการข้าว

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับศมข.ลำปาง วันที่ 1 พฤษภาคม 61

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

Read more

นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 30 เมษายน 2561

Read more

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวยกระดับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็นSmart Farmer กรมการข้าวมีภารกิจส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าว จึงได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี วันที่ 25 เมษายน 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 5 มีนาคม 2561

Read more

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ข้าวครบวงจร เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรครั้งที่1/2561

Read more

นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายภาคภูมิ พันธ์คำภาจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายประภาส  หนูนุ่น ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561 วันที่ 28 ก.พ. 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงเกษตรกรพื้นที่นาแปลงใหญ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางวลัยลักษณ์ กะการดี จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นางอัญญกร คงเกลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาวชุติมา ทองลิ่ม จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICSวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2561

Read more

นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผอ.ศมข.พย. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตข้าวหอมมะลิ นำร่องเขตพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง และตำบลดอนศรีชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มอบหมายเจ้าหน้าที่โครงการ พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดหลังขาวบุกนาข้าวภาคใต้ เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงตัวร้ายที่สร้างความเสียหาย ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าว ชาวนาสิ้นเนื้อประดาตัวกันมาแล้ว

Read more

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนางสาวคนึงนุช พึ่มชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ออกติดตามให้คำแนะนำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองในโรงเรียน

Read more

ศพก.ข้าว นครปฐมสุดเจ๋ง...นายกติดตามงาน นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี เข้าร่วมติดตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานราชการ การขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลด้านการดำเนิน

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนาอภิชิต สุวรรณศรี นวส.ชก และนายสุภี ตุมอญ นวก.ชก พร้อมทีมงาน จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบหมายให้ นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ "ร่วมจัดเวทีชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP SEED) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

“สสข. ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่ว” การที่จะปลูกพืชอะไรก็ตาม ถ้าหากดินดีก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจึงส่งเสริมให้ชาวนานาแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่ว

Read more

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มอบหมายให่ นายจรัญ ขาวหนูนา ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามแบบฟอร์มระบบความคุมภายใน (ICS)ทั้ง 9 แบบฟอร์ม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้ารับการฝึกอบรม"พัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการบริหารศัตรูข้าว" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายประทีป ธรรมชัย พานักเรียนศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เสน่ห์ทอง จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา และคณะเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อชี้แจงโครงการฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้นางสาววรพรรณี เอี่ยมละออ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายกริชชา จึงเจริญ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2561

Read more

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการตลาดข้าว กข43 วันที่19 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

สสข.หนุน ศมข./ศวข. ลุยโครงการนาแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่ ก้าวหน้าไม่หยุดทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งระดมทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้นายบุญสนอง ไชยเมือง ติดตามงานและมอบป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าวโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN conference เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลโครงการสำคัญของกรมการข้าวตามนโยบายรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

มอดแป้งเป็นแมลงศัตรูทางการเกษตรที่สำคัญ โดยสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในโรงเก็บข้าวสาร ระบาดได้ในทุกฤดูกาลมอดแป้ง มีชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tribolium castaneum (red flour beetle)

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชาจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

Read more

นายอัมพร ทองไชย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีมอบหมายให้นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับระดับจังหวัด ครั้งที่1วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

Read more

นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561ครั้งที่ 1ณ.ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 13 ก.พ.61 

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดย น.ส.จารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดลำปาง จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นายวิวัฒน์เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ทีมงานศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัดลำพูน จัดประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

รก.ผชช. ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว (นายธนันท์ หาญเกริกไกร) ร่วมงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ณ นาแปลงใหญ่บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 10 ก.พ. 61

Read more

นายอดิศร คูณสมบัติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะ ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับนายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี วันที่ 9ก.พ.60

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จังหวัดลำปาง จัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ออกจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล ชุดที่ 2 และติดตามการปลูกถั่วลิสงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

นางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาโดยนายบุญสนอง ไชยเมือง และคณะ ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่และมอบใบประกาศเกียรติคุณวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 

Read more

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่1กพ.2561 ณ

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม DOAE วันที่ 30 มกราคม 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยเจ้าหน้าที่โครงการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและลดต้นทุนการผลิต วันที่ 30 มกราคม 2561

Read more

กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านข้าว 4 สาขา

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561 ณ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 30 มกราคม 2561 

Read more

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจัดกิจกรรมในรอบเดือนมกราคม 2561 ดังนี้ 

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานวันที่ 25 มกราคม 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ราย ดูงานในแปลงเรียนรู้เรื่องข้าววันที่ 24 มกราคม 2561

Read more

กรมการข้าว โดย สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้ล่องใต้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เตรียมงานวันปักดำกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer ปี2561 ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรวันที่ 23 มกราคม 2561

Read more

นายมงคลจันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา วงศ์ภา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดฐานเรียนรู้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2561 วันที่ 23 มกราคม 2561

Read more

กลุ่มควบคุมคุณภาพ โดย นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICSวันที่ 23 ม. ค. 2561

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด

22220

15 05 62 02