รายชื่อผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (แบบ คร.3) ครั้งที่ 2 

บัญชีรายชื่อ แบบ คร.1 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อ แบบ คร.3 ครั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก
อำเภอชาติตระการ  อำเภอนครไทย  อำเภอเนินมะปราง  อำเภอบางกระทุ่ม 
อำเภอบางระกำ  อำเภอพรหมพิราม  อำเภอเมืองพิษณุโลก  อำเภอวังทอง

รายชื่อผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1

บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.พิษณุโลก
ดาวน์โหลด


บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.สกลนคร
ดาวน์โหลด


บัญชีรายชื่อเกษรผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2


บัญชีรายชื่อเกษรผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.อำนาจเจริญ
ดาวน์โหลด


บัญชีรายชื่อผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.มุกดาหาร
ดาวน์โหลด


บัญชีรายชื่อผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.ยโสธร
ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ดาวน์โหลด3  ดาวน์โหลด4


บัญชีรายชื่อผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.ร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ดาวน์โหลด3  ดาวน์โหลด4  ดาวน์โหลด5


บัญชีรายชื่อผู้รับเมล็ดพันธุ์ จ.อุบลราชธานี
ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2