ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 June 2021 6
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก 20 May 2021 19
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 April 2021 21
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 April 2021 31
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 07 April 2021 35
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาความรู้ และทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer โดยวิธีเฉพาะเจาะ 05 April 2021 30
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารอบรมในการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 หลักสูตร พัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ Smart Assistant Officer โดย 05 April 2021 22
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 05 April 2021 26
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 March 2021 47
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 March 2021 25