ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 October 2020 1
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) 01 October 2020 11
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 30 September 2020 12
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว 29 September 2020 7
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศุนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 25 September 2020 15
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกวดราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 September 2020 18
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายในสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 11 September 2020 17
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารในการจัดสัมมนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 September 2020 20
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว 10 September 2020 24
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศผู้ชนะกสเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 September 2020 17