01

นางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายยุทธการ แก้วแก้มทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTR) กับหน่วยงานราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เกี่ยวกับเรื่องการเผาพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผล กระทบต่อประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
เขตพระราชฐาน เขาดินวนา  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

 

ภาพกิจกรรม 

134373582 2482684338702151 6097774317162304475 o

134656815 2482684582035460 1587510660574399624 o

135584980 2482684468702138 4081043481460123470 o

136400047 2482684408702144 4511309513699389549 o