01

นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ร่วมกับประธานและเลขานุการการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นจำนวน 4 สาขา  ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. 

 

ภาพกิจกรรม

134628680 2483654375271814 3047323936457433514 n

135208149 2483654345271817 4971705316055161825 n

134947555 2483654408605144 5802052185292120141 n