01

วันที่ 16 มีนาคม 2564      นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15 โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี

         วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 15 โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว เนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 15 ปี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการข้าวด้วย

1

2

3

4

5