01

วันที่ 18 มีนาคม 2564      นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี และนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน

         วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางสาวดารณี สุวรรณโพธิ์ศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา และนางสาวอรอนงค์ โคกสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

1

2