01

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

           วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้ นางอุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองตะลุมพุก หมู่ 9 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งในปี 2564 ศูนย์ข้าวชุมชนดังกล่าวเป็นศูนย์หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว

           นายนรินทร์ เบญจวงศ์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชน กล่าวว่า ทางกลุ่มเล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่เป็นหลัก การได้รับสนับสนุนชุดเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มในด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ตลอดจนอยากให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำนา ซึ่งการทำนายุคใหม่ไม่ได้ยากเหมือนเดิมอีกต่อไป

 1

2

3

4

5