การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

ประกาศมูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

 

สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง

https://www.opsmoac.go.th/news-preview-431091792396