01

วันที่ 1 เมษายน 2564      นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี 

             วันที่ 1 เมษายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงตลาด สร้างชาติสร้างเกษตรไทยรุ่งเรือง” ทั้งนี้ในส่วนของกรมการข้าว ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โดยชูความสำเร็จของการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตของกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก จ.ตาก และกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจานใต้ จ.ร้อยเอ็ด

1

2

3

4

5

6