000

นายสามารถ วรามิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยต้อนรับ ครม.สัญจร ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุโขทัย ของนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560  นายสามารถ  วรามิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ต้อนรับ ครม.สัญจร ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุโขทัย ของนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท่านอธิบดีกรมการข้าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และคณะผู้ติดตามดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  และได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระร่วง-ดงไทย และกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดสุโขทัย ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 ภาพกิจกรรม

2757

2766

2758

2759

2760