100972

กลุ่มควบคุมคุณภาพ โดย นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS
วันที่ 23 ม. ค. 2561

วันที่ 23 ม. ค. 2561 กลุ่มควบคุมคุณภาพ โดย นายสันติชัย หัตถ์ฐาปนวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ บ้านโนนปีบ ตำบล โนนอุดม  และบ้านโนนสูง ตำบล ละหานปลาค้าว อำเภอ เมืองยาง โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย

ภาพกิจกรรม

10099

10096

100973