001

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธาน
วันที่ 25 มกราคม 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ได้จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 โดยมีนางสาวจารุวรรณ เถินบุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

ภาพกิจกรรม

1 Copy

2