000

กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านข้าว 4 สาขา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

     กรมการข้าว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านข้าว 4 สาขา
     คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ทั้ง 4 คณะ ของกรมการข้าว ดำเนินการออกตรวจสอบผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกระดับกลุ่มศูนย์ครบทุกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังรวบรวมผลการพิจาณาของคณะทำงานฯ เพื่อใช้ในการประชุม มีการนำเสนอผลงานเกษตรกรโดยประธานคณะทำงาน 4 คณะ และคณะกรรมการ ระดับกรมจะร่วมกันหาข้อสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงให้พิจารณาอีกครั้ง
     การค้นหาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านข้าว ผลการคัดเลือกระดับกรมกำลังจะได้พิจาณากันในไม่ช้านี้ ซึ่งผลการพิจารณานั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไป

001