1181226

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561 ณ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 30 มกราคม 2561 

วันที่ 30 มกราคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรีมอบหมายให้ น.ส.จิตตานันท์ รังสิมันตุชาติ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิรภัสสร จำปาทอง นักวิชาการเกษตร และ น.ส.บุษกร สุธนาอนวัช เจ้าหน้าที่โครงการ สำรวจและติดตามโครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าวปี 2561 ณ ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ภาพกิจกรรม

118122

118123

118124

118126