1996173

นางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ (5 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09:30 น. นางอุมาวลี ใจเอื้อ เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้วางแผนการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ตำบลตำหนักธรรมมีสมาชิกเข้าร่วมจัดเวทีจำนวน50คน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่1ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ภาพกิจกรรม

199620

199619

199618

199617