3

นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561ครั้งที่ 1ณ.ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ วันที่ 13 ก.พ.61 

 ภาพกิจกรรม

191611

191615

191613