2222

มอดแป้งเป็นแมลงศัตรูทางการเกษตรที่สำคัญ โดยสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในโรงเก็บข้าวสาร ระบาดได้ในทุกฤดูกาลมอดแป้ง มีชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tribolium castaneum (red flour beetle)

 มอดแป้งแมลงตัวร้ายในโรงเก็บข้าว

มอดแป้งเป็นแมลงศัตรูทางการเกษตรที่สำคัญ โดยสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงในโรงเก็บข้าวสาร ระบาดได้ในทุกฤดูกาล มอดแป้ง มีชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tribolium castaneum (red flour beetle) มอดแป้งสามารถแบ่งระยะการเจริญเติบโตได้ 4 ระยะ คือ ระยะไข่(3-7 วัน) ก่อนฟักเป็นตัวอ่อน ระยะตัวอ่อน(21-40 วัน) ระยะดักแด้(3-7 วัน) และระยะตัวเต็มวัยอาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 6 เดือน ตัวเต็มวัยตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึง 400-600 ฟอง การเข้าทำลายผลผลิตจะเข้าทำลายเมล็ดที่แตกหักหรือมีรอยบิ่น มอดแป้งชอบกินแป้งและรำ และสร้างความเสียหายต่อข้าวสารเป็นอย่างมาก

1222

มอดแป้ง

การป้องกันกำจัด
ทำความสะอาดโรงเก็บ อย่าให้มีเมล็ดพืชเก่าตกค้างอยู่
-  ลดความชื้นในเมล็ดให้เหลือ 10% เพื่อลดจำนวนแมลง
-  เก็บรักษาในสภาพสุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด
-  ใช้สารฆ่าแมลง เช่น ฟอสฟีน(Phosphine) โดยใช้ตามคำแนะนำของทางราชการ
แม้ว่ามอดแป้งจะสามรถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อข้าวสาร แต่ถ้าชาวนาใช้วิธีการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว จะสามารถช่วยชาวนาป้องกันกำจัดมอดแป้งได้เป็นอย่างดี