932335

นายอัมพร ทองไชย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีมอบหมายให้นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับระดับจังหวัด ครั้งที่1วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายลือศักดิ์ หนูแดง นายกิตติศักดิ์ เภอบาล นางศิรินันท์ แสงสมัคร และนางสาวมนทิรา เกษจินดา เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)ปี2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับระดับจังหวัด ครั้งที่1 มีผู้เข้าร่วม 17 ราย แยกเป็นหน่วยงานราชการ 13 ราย และ ประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่ม 4 ราย ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา  อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ภาพกิกรรม

93233

93241

93244