2445016

 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชาจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะเข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 เพื่อชี้แจงโครงการฯ จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่างๆและแผนการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด ผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมกับหน่วยงานภาคี โดยมีนายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด หมู่ 10 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย

ภาพกิจกรรม

244499

244500

244501

244502