03

สสข.หนุน ศมข./ศวข. ลุยโครงการนาแปลงใหญ่
นาแปลงใหญ่ ก้าวหน้าไม่หยุดทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งระดมทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่

     กรมการข้าว ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นแม่งานหลักในการบริหารจัดการในภาพรวมการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่บริหารงานในระดับพื้นที่ระยะเวลาช่วงนี้จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีชุมชนการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่1 และการประชุมกลุ่มนาแปลงใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวหลายๆศูนย์ได้ดำเนินการไปแล้ว และได้รายงานผลทาง LINE ให้ทราบผลบ้างแล้ว โดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจะได้ดำเนินการต่อไป
     แน่นอนครับหากศูนย์ใดที่ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวไปแล้ว จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อช่วยเหลือชาวนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน หรือศูนย์ใดยังไม่ได้ดำเนินการขอให้เร่งรัดและมีปัญหาติดขัดอะไร หารือสสข.ได้นะครับ

01

02