1128

“สสข. ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่ว” การที่จะปลูกพืชอะไรก็ตาม ถ้าหากดินดีก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจึงส่งเสริมให้ชาวนานาแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่ว


“สสข. ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่ว”

     การที่จะปลูกพืชอะไรก็ตาม ถ้าหากดินดีก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วหนึ่งขั้น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวจึงส่งเสริมให้ชาวนานาแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังเป็นรายได้เสริมหลังนาอีกทางหนึ่ง
     ในการดำเนินโครงการนาแปลงใหญ่ปีนี้ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วพันธุ์ดีจากกรมวิชาการเกษตรประกอบด้วย ถั่วเขียว 130 ตัน ถั่วเหลือง 84.61 ตัน ถั่วลิสง 20 ตัน รวมทั้งสิ้น 234.60 ตัน เพื่อนำไปสนับสนุนชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม

112

111 

รายละเอียดเพิ่มเติม