1281852

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนาอภิชิต สุวรรณศรี นวส.ชก และนายสุภี ตุมอญ นวก.ชก พร้อมทีมงาน จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โดยนาอภิชิต สุวรรณศรี นวส.ชก และนายสุภี ตุมอญ นวก.ชก พร้อมทีมงาน จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด เพื่อติดตามให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยมีนายสืบตระกูล มิรินทรานุช นวก.ชก.ให้เกียรติเป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคี ผู้จัดการแปลง ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง และประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมข้าวเหนียวหอม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ทั้งหมด 79 ราย

ภาพกิจกรรม

128183

128184

128185

128186