012

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดหลังขาวบุกนาข้าวภาคใต้ เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงตัวร้ายที่สร้างความเสียหาย ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าว ชาวนาสิ้นเนื้อประดาตัวกันมาแล้ว

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดหลังขาวบุกนาข้าวภาคใต้

     เพลี้ยกระโดดหลังขาว เป็นแมลงตัวร้ายที่สร้างความเสียหาย ในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าว ชาวนาสิ้นเนื้อประดาตัวกันมาแล้ว
     จากการติดตามสำรวจสถานการณ์ศัตรูข้าวของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พบเพลี้ยกระโดดหลังข้าวอัตรา 11 ตัวต่อจุด ในพื้นที่ ม.7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ดังนั้นชาวนาต้องทำการสำรวจและเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง เพลี้ยกระโดดหลังขาวเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยคล้ายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แต่ปีกมีจุดดำ ที่กลางปีกและมีแถบสีขาวตรงส่วนอกระหว่างฐานปีกทั้งสองข้าง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลถึงสีดำ ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ 300-500 ฟอง เข้าทำลายข้าวในระยะต้นกล้าบริเวณโคนต้นข้าว ดูดกินน้ำเลี้ยงโคนต้นข้าว ต้นอ่อนข้าวที่ถูกทำลายใบจะมีสีเหลืองส้ม ซึ่งแตกต่างจากใบข้าวปกติ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า เพลี้ยกระโดดหลังขาวมีการระบาดในภาคใต้ พี่น้องชาวนาควรติดตามสถานการณ์ระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาวอย่างใกล้ชิด

011

ตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดหลังขาว

การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดหลังขาว
      1. หมั่นสำรวจตรวจนับเพลี้ยกระโดดหลังขาวตามโคนกอข้าวอย่างสม่ำเสมอ
      2. ในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้ำในนาได้ หลังปักดำหรือหว่าน 2-3 สัปดาห์จนถึง
      3. ให้ใช้สารฆ่าแมลงตามที่ราชการแนะนำ หรือ บูโพรเฟซิน หรืออีโทเฟนพรอกซ์ ตามอัตราที่ระบุ
ระยะตั้งท้องควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดินเปียก หรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว

     แม้ว่าเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะทำความเสียหายในแปลงนาข้าวอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่แต่ถ้าพี่น้องชาวนานำวิธีการบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดหลังขาวตามที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว แนะนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว จะทำให้พี่น้องชาวนาต่อสู้กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว  ได้เป็นอย่างดี

เกริกฤทธิ์ ศักดิ์คำดวง
ภาพ:กองวิจัยและพัฒนาข้าว