1305020

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงเกษตรกรพื้นที่นาแปลงใหญ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นางรอยบุญ จำรัสกาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวพรศรี โฉมทองและนายชนะ เกื้อกูลสงฆ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจและ ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวแปลงเกษตรกรพื้นที่นาแปลงใหญ่ต.เกาะทวด ต.ชะเมา ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง ต.ท่าเรือ ต.ท่าไร่ อ.เมืองและ ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ ข้าวอยู่ในช่วงระยะกล้า-แตกกอ..พบศัตรูข้าวคือเพลี้ยไฟไม่เกินระดับเศรษฐกิจ ไม่พบโรคใดๆ และนอกจากนี้พื้นที่ต.ชะเมา อ.ปากพนัง แปลงที่เคยพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว ตอนนี้ไม่พบการทำลายแล้วและยังพบมวนเขียวดูดไข่ศัตรูธรรมชาติมากขึ้น นางสาวพรศรี โฉมทอง ผู้รายงาน

ภาพกิจกรรม

1305000

130502