1305050

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปีงบประมาณ 2560 โดยนายพิชัย สดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ทำการซีลข้าวในรูปแบบสูญญากาศไว้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากทางโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1

ภาพกิจกรรม

130506

 130505