1305140

นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายภาคภูมิ พันธ์คำภาจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีมอบหมายให้ นายภาคภูมิ พันธ์คำภา เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ หมู่ที่3 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรม

130514

130515

130516

130517