01110

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ข้าวครบวงจร เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรครั้งที่1/2561

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ข้าวครบวงจร เริ่มสตาร์ทประชุมแล้ว

การดำเนินงานโครงการอะไรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำให้โครงการประสบผลสำเร็จให้มากที่สุด คณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้าวครบวงจร เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม คณะทำงานประชาสัมพันธ์แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจรครั้งที่1/2561 ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น3 อาคารสำนักงานกรมการข้าว โดยมีท่านรองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธานคณะทำงานและประธานการประชุม

ภาพกิจกรรม

0111

0112

0113


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม