1330801

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 5 มีนาคม 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี นายอภิชิต สุวรรณศรี ตำแหน่ง นวส.ชก.จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 โดยนายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคูโบต้าแสงทองอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล มีเกษตรกร ประธานกลุ่มผู้ใช้เครื่องจักรกลเข้าร่วมประชุม 52 ราย ที่ ห้องประชุมข้าวเหนียวหอม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

ภาพกิจกรรม

133083

133080

133081

133082