DSC 81041

นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 30 เมษายน 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายประสงค์ ศรีอ่อนหล้า ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ใน 31 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 526,650 กิโลกรัม

ภาพกิจกรรม

DSC 8104

DSC 8125

DSC 8126

DSC 8128