1082331

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขตภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเป็นประธาน

ภาพกิจกรรม

108233

108232

108234

108235

108236