1082391

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยโท อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมการจัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งมีเกษตรเข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย

ภาพกิจกรรม

108239

108240

108241

108242

108243