1087781

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดประชุมองค์กรชาวนาและสถาบันชาวนา โดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายทรรศนะ ลาภรวยเป็นประธานการประชุม วันที่2 พฤษภาคม2561 ณ ห้องสังข์หยด กรมการข้าว

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จัดประชุมองค์กรชาวนาและสถาบันชาวนา โดยมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายทรรศนะ ลาภรวยเป็นประธานการประชุม วันที่2 พฤษภาคม2561 ณ ห้องสังข์หยด กรมการข้าว

ภาพการประชุม

108777

108778