1087861

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAPของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่1-2 พฤษภาคม 2561

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAPของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

108791

108786

108787

108788

108789

108790