33163236 1

นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณแปลงนาทดลองเกษตรกลางบางเขน. กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

33181634

33130363

page 1

33216405

33163236