33467302 1

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯ จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ต้นฤดูการผลิต
ปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ฯและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ต้นฤดูการผลิต ปี 2561 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจัดหวัดลำพูน มาเป็นประธาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก(บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม

33318311

33367572

33467302

33340397

33337102

33092171

33333131