00

นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ให้การต้อนรับเจ้าหน้าทีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศ
วันที่ 12 มิถุนายน 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวและนางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาให้กับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศ

ภาพกิจกรรม

02

03

01