002

วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ตัวแทนชาวนา 300 คน จากทั่วประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาล
โดย นายกรัฐมนตรี

วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งวันนี้ตัวแทนชาวนา 300 คน จากทั่วประเทศ เข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี ยืนยันกับชาวนาว่า ไม่เคยห้ามชาวนาปลูกข้าว แต่เป็นการช่วยส่งเสริมให้ชีวิตชาวนาให้ดีขึ้น และทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ