100

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะ ผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังนโยบายด้านข้าวจากนายกรัฐมนตรี
วันที่8 มิถุนายน 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะ ผู้นำชาวนา องค์กรชาวนา ที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านข้าว ประจำปี 2561 และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังนโยบายด้านข้าวจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาลวันที่8 มิถุนายน 2561