112

ชาวนาปลื้มแผนตลาดนำผลิตดันราคาข้าวเปลือกพุ่ง-ต้นทุนลด 15% กรมข้าวลุยส่งเสริมข้าวนุ่มหลังผู้ส่งออกเตรียมเปิดตลาดจีนหวังแชร์ส่วนแบ่งจากเวียดนาม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้เข้าพบและหารือกับกรมการข้าว เพื่อเสนอให้กรมข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนิ่ม หรือข้าวนุ่ม เพราะตลาดจีนมีความต้องการสูงมาก แต่ไทยไม่มีข้าวในกลุ่มนี้ขายในตลาดจีนผู้ครองตลาดจึงเป็นเวียดนาม ที่ส่งออกข้าวนุ่มไปตลาดจีนประมาณ 3 ล้านตัน จากการบริโภคขขของจีนในชนิดข้าวนุ่มประมาณ 7-8 ล้านตัน ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เข้าใจผิดว่ากรมการข้าวไม่สนับสนุนหรือไม่พัฒนาพันธุ์ข้าวนุ่ม จึงทำให้เสียโอกาสในการขาย 

113

<<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>>