091

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน  The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท วันที่ 16 มกราคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) พร้อมด้วย นางสาวเกศวดี พึ่งเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวใกล้รุ่ง ขอสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน และบันทึกเทปโทรทัศน์โครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก (นาแปลงใหญ่) สกต.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ วันที่ 16 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม

09

10

05

page1