121

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท วันที่ 16 มกราคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน และบันทึกเทปโทรทัศน์โครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่6 ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านจอม จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 16 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม

12

13

11

14