27

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวลงพื้นที่ตรวจติตตามกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ นายธนันท์ หาญเกริกไกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวลงพื้นที่ตรวจติตตามกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enteprise) ณ แปลงผลิตข้าวขาว กข43 ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกในการนี้มี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดี กรมการข้าว ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

26

20

24

25

21

22

23