00

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด และนางจุรี ภภัทร กุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 บุคคลเป้าหมาย จำนวน 71 ราย ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรม

DSC 0064

DSC 0081

DSC 0089

DSC 0050

 

529454

529456

529457

529459