00

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ และวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ แปลงนาสาธิต(หนำนาทอน)

     วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ และวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ณ แปลงนาสาธิต(หนำนาทอน) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงาน กล่าวต้อนรับโดยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนทั่วไป จำนวน 155 ราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ การจัดนิทรรศการของกรมการข้าว กข43 โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินพังงา สำนักพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ มีการสาธิตการโยนกล้า และการบรรยายพิเศษ โดยดร.สุเทพ มุงคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

68875649 2091860447784544 1385207221603794944 n

68747788 2091860514451204 8656608392992784384 n

67938805 2091860231117899 7608327341281902592 n

69119911 2091860601117862 9017337336064638976 n

69182137 2091860314451224 6181817072754884608 n