00

วันที่19 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

     วันที่19 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 หลักสูตรที่ 5 “Smart Farmer กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว” กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ เป็นการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2562 ณ ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

68798849 2094767894160466 946486809217466368 n

68821115 2094767810827141 162664576301662208 n

     เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการจัดระบบ เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นวิทยากรเกี่ยวกับกับการผลิตข้าวที่ดีตามมาตรฐาน GAP ข้าวในอนาคต

68472249 2094767970827125 3190057259405148160 n

69252259 2094768094160446 904896313018023936 n

     ในการอบรมครั้งนี้มี Smart Farmer สมาชิกนาแปลงใหญ่ และชาวนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ในอนาคต วิทยากรภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และผู้จัดการฝึกอบรม รวมประมาณ 50 คน

68693242 2094768224160433 5193994222675427328 n

68755271 2094768684160387 7611159318162833408 n