00

วันที่22 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

     วันที่22 สิงหาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 หลักสูตรที่ 5 “Smart Farmer กับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจประเมิน GAP ข้าว” กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ เป็นการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2562 ณ ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

69560280 2097135530590369 9131039744753401856 n

68983186 2097135520590370 6758057948502556672 n

68705019 2097135657257023 8274127158553608192 n

     เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการจัดระบบ เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นวิทยากรเกี่ยวกับกับการผลิตข้าวที่ดีตามมาตรฐาน GAP ข้าวในอนาคต ในการอบรมครั้งนี้มี Smart Farmer สมาชิกนาแปลงใหญ่ และชาวนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ในอนาคต วิทยากรภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และผู้จัดการฝึกอบรม รวมประมาณ 50 คน

68850776 2097135723923683 2956051979236802560 n

69182947 2097135517257037 5013505978771963904 n

68782891 2097135913923664 4813521757325492224 n

69399210 2097135763923679 5296120934292258816 n