00

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินกิจกรรมจัดงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่

     วันที่ 3 กันยายน 2562  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โดยนายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ดำเนินกิจกรรมจัดงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และนำเสนอความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนาย จรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน และ นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเป็นผู้กล่าวรายงาน

ภาพกิจกรรม

70153196 2104088486561740 4945022072402214912 n

69527304 2104088453228410 5672159082132275200 n

70193616 2104088646561724 3785519694350385152 n

69559067 2104088616561727 8737825107868647424 n

69605783 2104088759895046 8029644387271049216 n

69874600 2104088829895039 7074635272016625664 n

70129739 2104088866561702 196560376597315584 n

69494292 2104088723228383 4897921296370761728 n

69635302 2104088736561715 8625443951379218432 n